Rozpočtové provizorium na rok 2023

Rozpočet Svazku na rok 2023 nebude valnou hromadou do 31.12.2022 schválen. PředsednictvoSvazku proto stanovilo a schválilo na svém zasedání dne 1.12.2022 pravidla rozpočtovéhoprovizoria pro rok 2023 v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platnémznění a § 13 zákona 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Číst →

Oznámení

Na webových stránkách DSO CYKLOSTEZKY ( www.socyk.cz ) je zveřejněno rozpočtové provizorium na rok 2022 včetně jeho pravidel.

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 30.3.2021

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.3.2021 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení rozpočtu Svazku na rok 2021 5. Schválení plánu údržby na rok 2021 6. Diskuze 7. Usnesení 8. Závěr Petr…

Číst →

Oznámení – Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí CYKLOSTEZKY

Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí CYKLOSTEZKY jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.socyk.cz Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Dolní Beřkovice u účetní obce. Výkaz o plnění rozpočtu – IN 12 2018 Oznámení_schválený ZÚ 2018 Příloha ÚSC_2018 Rozvaha 12 2018 Schválený ZÚ Svazku_2018 Výkaz zisků a ztrát 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání…

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 24.6.2019

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 24.6.2019 od 10,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Projednání účetní závěrky a závěrečného úču DSO Sazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2018 4. Pozemek v majetku Svazku…

Číst →