Cyklostezka Horní Počaply – Zelčín

V roce 2008 založily obce Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Hořín zájmový dobrovolný svazek obcí Svazek obcí CYKLOSTEZKY. Účelem svazku bylo soustředění finančních prostředků za účelem vybudování a správy cyklostezky v katastrech členských obcí svazku. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost CityPlán Praha a po vydání stavebního povolení požádal Svazek, jako investor stavby, o dotaci z regionálního operačního programu ROP Střední Čechy, která byla v roce 2009 přidělena. Přestože stavbu provázely určité těžkosti, především s trasou a únosností podloží, byla cyklostezka postavena v rekordně krátkém čase, o což se zasloužila mostecká firma Metall Quatro s.r.o. jako dodavatel stavby. Cyklostezka byla slavnostně otevřena dne 3.12.2010. Cyklostezka vede od po břehu Labe od obce Horní Počaply (hranice s Ústeckým krajem) přes Dolní Beřkovice a v obci Hořín se odklání na břeh Vltavy a končí v osadě Zelčín u lávky s pražským horkovodem přes Vltavu.