Oznámení o konání řádné valné hromady 27.6.2024

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 27.6.2024 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027
6. Prodej pozemku pč. 1149 v k.ú. Hořín
7. Diskuze
8. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí CYKLOSTEZKY

Vyvěšeno 10.6.2024