Oznámení – závěrečný účet 2022

Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2022 byla na základě zveřejněných dokumentů na úředních deskách obcí i Svazku schválena valnou hromadou dne 29.6. 2023.Veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na úředních deskách obcí i na stránkách Svazku www.socyk.cz .Do listinné podoby lze po tel. dohodě nahlédnout u účetní Svazku.Doba trvání zveřejnění –…

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 30.3.2023

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.3.2023 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení rozpočtu Svazku na rok 2023 5. Schválení plánu údržby na rok 2023 6. Diskuze 7. Usnesení 8. Závěr Petr…

Číst →

Rozpočtové provizorium na rok 2023

Rozpočet Svazku na rok 2023 nebude valnou hromadou do 31.12.2022 schválen. PředsednictvoSvazku proto stanovilo a schválilo na svém zasedání dne 1.12.2022 pravidla rozpočtovéhoprovizoria pro rok 2023 v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platnémznění a § 13 zákona 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Číst →

Oznámení

Na webových stránkách DSO CYKLOSTEZKY ( www.socyk.cz ) je zveřejněno rozpočtové provizorium na rok 2022 včetně jeho pravidel.

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 30.3.2021

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.3.2021 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení rozpočtu Svazku na rok 2021 5. Schválení plánu údržby na rok 2021 6. Diskuze 7. Usnesení 8. Závěr Petr…

Číst →