Oznámení o konání řádné valné hromady 27.3.2024

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 27.3.2024 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Návrh rozpočtu Svazku na rok 2024 6. Diskuze 7. Závěr Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky Vyvěšeno 11.3.2024

Číst →

Rozpočtové provizorium na rok 2024

Rozpočet Svazku na rok 2024 nebude valnou hromadou do 31.12.2023 schválen. PředsednictvoSvazku proto stanovilo a schválilo na svém zasedání dne 18.12.2023 pravidla rozpočtovéhoprovizoria pro rok 2024 v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platnémznění a § 13 zákona 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 3.11.2023

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 3.11.2023 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu Svazku na rok 2023 6. Diskuze 7. Závěr Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí…

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 17.10.2023

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 17.10.2023 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu Svazku na rok 2023 6. Diskuze 7. Závěr Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí…

Číst →

Oznámení – závěrečný účet 2022

Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2022 byla na základě zveřejněných dokumentů na úředních deskách obcí i Svazku schválena valnou hromadou dne 29.6. 2023.Veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na úředních deskách obcí i na stránkách Svazku www.socyk.cz .Do listinné podoby lze po tel. dohodě nahlédnout u účetní Svazku.Doba trvání zveřejnění –…

Číst →

Oznámení o konání řádné valné hromady 30.3.2023

Oznámení o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.3.2023 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19. Program valné hromady 1. Zahájení schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení rozpočtu Svazku na rok 2023 5. Schválení plánu údržby na rok 2023 6. Diskuze 7. Usnesení 8. Závěr Petr…

Číst →