Oznámení o konání řádné valné hromady 27.3.2024

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 27.3.2024 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu Svazku na rok 2024
6. Diskuze
7. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 11.3.2024