Oznámení o konání valné hromady 29.3.2018

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v pátek 29.3.2018 od 9,00 hod na obecním úřadě Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

 

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 20.3.2017

Pozvánka