Oznámení o konání valné hromady dne 30.6.2018

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.6.2018 od 11,00 hod na obecním úřadě Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání účetní závěrky a závěrečného úču DSO Sazku obcí CYKLOSTEZKY za
rok 2017
4. Schválení střednědobého výhledu na r. 2019-2021 Svazku obcí CYKLOSTEZKY
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

 

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 22.6.2017

Pozvánka