Oznámení o konání valné hromady dne 29.3.2019

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 29.3.2019 od 9,00 hod na obecním úřadě Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh rozpočtu 2019
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 14.3.2019

Pozvánka

Rozpočet na rok 2019