Oznámení o konání řádné valné hromady 24.6.2019

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 24.6.2019 od 10,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání účetní závěrky a závěrečného úču DSO Sazku obcí CYKLOSTEZKY za
rok 2018
4. Pozemek v majetku Svazku p.č. 252/37v k.ú. Hořín – darování/prodej
5. Návrh úpravy stanov Svazku obcí CYKLOSTEZKY v kapitole VIII. bod 8.7
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 14.6.2019

Pozvánka