Oznámení o konání řádné valné hromady 30.3.2021

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.3.2021 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu Svazku na rok 2021
5. Schválení plánu údržby na rok 2021
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 12.3.2021

Návrh rozpočtu

Pozvánka