Oznámení – závěrečný účet 2022

Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2022 byla na základě zveřejněných dokumentů na úředních deskách obcí i Svazku schválena valnou hromadou dne 29.6. 2023.
Veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na úředních deskách obcí i na stránkách Svazku www.socyk.cz .
Do listinné podoby lze po tel. dohodě nahlédnout u účetní Svazku.
Doba trvání zveřejnění – do doby schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2023.