Oznámení o konání řádné valné hromady 17.10.2023

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 17.10.2023 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu Svazku na rok 2023
6. Diskuze
7. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 5.10.2023