Oznámení o konání valné hromady 30.6.2017

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v pátek 30.6.2017 od 9,00 hod na obecním úřadě Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu DSo Svazku obcí cyklostezky za rok 2016
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

 

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 14.6.2017