Účetní uzávěrka a závěrečný účet DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY za rok 2016

Dokumenty účetní uzávěrky a závěrečného účtu DSO Svazeku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2016

Návrh – závěrečný účet DSO Svazek obcí cyklostezky za rok 2016

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

Zpráva o výsledku přezkoumání DSO Svazek obcí cklostezky za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016

Rozvaha za rok 2016

Příloha k účetní závěrce