Oznámení – Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí CYKLOSTEZKY

Závěrečný účet za rok 2018 Svazku obcí CYKLOSTEZKY
jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.socyk.cz
Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Dolní Beřkovice u účetní obce.

Výkaz o plnění rozpočtu – IN 12 2018

Oznámení_schválený ZÚ 2018

Příloha ÚSC_2018

Rozvaha 12 2018

Schválený ZÚ Svazku_2018

Výkaz zisků a ztrát 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 (2)