Oznámení o konání řádné valné hromady 30.6.2022

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.6.2022 od 13:00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení účetní závěrky za rok 2021
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
6. Stanovy svazku
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 16.6.2022