Oznámení o konání řádné valné hromady 30.3.2023

Oznámení

o konání řádné valné hromady DSO Svazek obcí cyklostezky, která se koná v sobotu 30.3.2023 od 9,00 hod na Obecním úřadu Hořín – Hořín 19.

Program valné hromady

1. Zahájení schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu Svazku na rok 2023
5. Schválení plánu údržby na rok 2023
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Petr Fous vr. Předseda Svazku obcí cyklostezky

Vyvěšeno 14.3.2023